Tất cả bài viết trong danh mục: Tư vấn phân lô tách thửa

Tư vấn quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu phân lô

Tư vấn quy hoạch hệ thống HẠ TẦNG KỸ THUẬT khu phân lô: Xác định hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực xung quanh (đường giao thông, điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, môi trường…)à phương án đấu nối Thiết kế đường giao thông (dự kiến): kiểu, loại đường…

Đọc thêm

Tư vấn (24/7) 0888.68.68.86