Tất cả bài viết trong danh mục: Tư vấn kiến trúc

Tư vấn quy hoạch kiến trúc (lập phương án tổng mặt bằng phân lô)

Tư vấn Quy hoạch KIẾN TRÚC (lập phương án tổng mặt bằng phân lô): Xác định vị trí khu đất trong tổng thể quy hoạch chung của khu vực của khu vực (đất dự kiến lập dự án được quy hoạch thành đất gì trong quy hoạch chung) Lập khảo sát địa hình khu đất…

Đọc thêm

Tư vấn (24/7) 0888.68.68.86